Hasiči ZÁLESIE

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie

    2% pre Hasičov zo Zálesia

Milí priatelia, aj tento rok sa uchádzame o 2% z Vašich daní. Podporíte tak nákup zásahového vybavenia a prispejete tak k vyššej bezpečnosti nás všetkých.

Ďakujeme za podporu a priazeň. 

Letný deň v Lodenici

V spolupráci s "Lodenica Zálesie" sme v lodenici pripravili pre deti hasičskú penu a povozili na lodi po Malom Dunaji kde si mohli pozrieť Korzo Zálesie z iného uhla :)

Nemohla chybat ani hasičská cigánska pečienka.

Ďakujeme každému, ktorí nás prišli pozrieť.

Zavlažovanie Korza

Zálesie sa môže pochváliť unikátnym projektom Korzo, kde môžu navštevníci v pokoji relaxovať pri Malom dunaji. Súčaťou Korza je aj výsadba okrasných kvetov či drevín. V horúcich mesiacoch však treba aj poriadne zavlažovať. A ako inak ked nie hasičmi:)


Z HISTÓRIE

Náš dobrovoľný hasičský zbor vznikol pred 72 rokmi, keď bolo Zálesie ešte Gešajovom. Zakladateľmi boli vtedy veľmi aktívni občania p. Dóza a p. Donaver. Prvými členmi boli p. Biskupič, p. Zajaček, p. Romančík, p. Kotvas, p. Jančo, p. Páleník, p. Korbaš a p. Chmurčiak, ktorých potomkovia sú dodnes plnohodnotnými členmi zboru.

V rokoch 1958 - 1960 vystavali svojpomocne základňu záleských hasičov - hasičskú zbrojnicu, v ktorej dnes sídli aj obecný úrad. Pribudla prvá technika, automobil Avia A31 a zásahový prívesný vozík PPS 12. V priebehu niekoľkých desaťročí hasiči zasahovali na mnohých požiaroch a povodniach v okolitých dedinách a prímestských častiach a aktívne sa zapájali do spoločenského a kultúrneho života v obci. V minulosti sa pravidelne zúčastňovali hasičských súťaží po celom Slovensku, pričom táto tradícia pokračuje dodnes. Počas dlhoročného pôsobenia hasičov sa niekoľkokrát obnovovala hasičská technika, priestory zbrojnice a prijímali sa noví členovia. K pôvodným členom sa neskôr pridala i rodina Múčková a Erdélyiová, čím vznikla ďalšia generácia hasičov. Už od svojho vzniku patrí Dobrovoľný hasičský zbor k dôležitej súčasti Zálesia. A dodnes svoj dôležitý status v obci upevňuje. Zbor pravidelne organizuje spoločenské akcie pre miestnych obyvateľov a zúčastňuje sa takmer všetkých dobrovoľných aktivít.

NAŠE AKTIVITY

Medzi veľmi obľúbené akcie, ktoré organizuje DHZ v spolupráci s obcou patria Hasičský deň, Katarínska zábava, zdobenie vianočného stromčeka s Mikulášom, alebo mimoriadne obľúbený Deň Sv. Floriána. Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú rôznych udalostí ako bezpečnostný dohľad a pomocná zložka. Pre zachovanie kvalifikovanosti, pripravenosti a dobrej organizácie členov pravidelne absolvujú školenia na zvyšovanie odbornosti, taktické cvičenia a spolupracujú s profesionálnymi hasičmi. Niekoľko členov nášho zboru pracuje pre Hasičský a záchranný zbor mesta Bratislava, čo zvyšuje odbornosť i kvalitu v prípade zásahovej činnosti. Treba poukázať na to, že je to najmä o chuti a vôli pomáhať. Všetky spomínané činnosti sú náročné na voľný čas dobrovoľníkov, pretože čas, ktorý môžu stráviť v kruhu svojich rodín venujú spoločnosti a ochrane zdravia a majetku spoluobčanov.


KONTAKT

Stanislav Zajaček, predseda: +421 915 797 453

zalesie.dhz@gmail.com


Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie 
IBAN: SK23 7500 0000 0040 3040 0169
IČO: 00177474/0405