Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie

Trojičné námestie 1, Zálesie, 900 28

+421 908 025 031

zalesie.dhz@gmail.com

IČO: 177474405

SK7252000000000015112136  kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)

Stránky vytvorené DHZ Zálesie  |  V roku 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!